Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

KREDYT LOMBARDOWY

Nazwa kredyt lombardowy pochodzi historycznie z Lombardii, gdzie już w późnym średniowieczu banki zajmowały się podobnymi operacjami. Współcześnie kredyt lombardowy udzielany jest przez banki pod zastaw ruchomości, najczęściej papierów wartościowych, metali szlachetnych, a także towarów.

Kredyt lombardowy jest kredytem krótkoterminowym, a jego charakterystyczną cechą jest posiadanie przez bank przedmiotu zastawu. Dlatego najczęściej jest on udzielany pod zastaw papierów wartościowych, których fizyczne przechowywanie nie nastręcza bankom trudności. Bank, przyjmując zastaw, nabywa prawo jego sprzedaży w przypadku niespłacenia kredytu. Dla ograniczenia ryzyka banki udzielają kredytu lombardowego w niższych kwotach niż aktualna wartość rynkowa zastawu. Dokonują one także wyboru zastawu pod kątem stopnia łatwości jego zbycia na rynku. Stąd najchętniej przyjmują jako zastaw łatwe do zbycia papiery wartościowe, jak akcje i obligacje notowane na giełdzie, czy weksle odpowiadające warunkom dyskonta. Mają one dodatkowo i tę zaletę, że są łatwe do przechowania.

Kredyt lombardowy może być udzielany także pod zastaw towarów. Banki przeważnie nie dysponują magazynami do przechowywania zastawionych towarów, ale w krajach rozwiniętych udzielają one kredytu lombardowego pod zastaw papierów wartościowych, zwanych warran- tami. Są one szczególnym rodzajem dowodów składowych, reprezentujących tytuł własności składowanego towaru. W wielu centrach handlowych, zwłaszcza w miastach portowych, istnieją specjalne magazyny świadczące usługi w postaci przechowywania towarów. Niektóre z nich są upoważnione do wydawania dokumentów potwierdzających składowanie towarów, które umożliwiają przeniesienie własności tych towarów w drodze indosowania warrantu. Warrant, jako rodzaj papieru wartościowego, może więc służyć zabezpieczeniu kredytu lombardowego. Ale bank przyjmujący zastaw w tej formie, musi się liczyć z ryzykiem w postaci spadku rynkowej ceny towaru czy obniżenia jego jakości itp. Dlatego kwota udzielanego kredytu pod zastaw towarów bywa na ogół relatywnie niższa niż pod zastaw papierów wartościowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.