Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Konsolidacja w przypadku banków

Ostatnio utrwalił się pogląd o konieczności konsolidacji polskich banków. Zwolennicy konsolidacji uzasadniają ją wielkością banków, ich skromną siecią terenową, a także stosunkowo niewysokimi kapitałami. Wobec konkurencji banków zagranicznych i szerszego otwarcia od 1999 r. dla zagranicznych konkurentów, zachodzi potrzeba wzmocnienia polskich banków. Ogranicza to konkurencyjność polskich banków wobec banków zagranicznych. Konsolidacja (połączenie) kilku banków, na przykład wymienionych wyżej banków kredytowych, umożliwi im nie tylko powiększenie kapitału, ale także wzbogaci ich sieć. Wzbogacenie sieci oddziałów terenowych będzie sprzyjać gromadzeniu wkładów oszczędnościowych i lokat na korzystniejszych warunkach, co pozwoli stosować konkurencyjne oprocentowanie kredytów. Wreszcie gęsta sieć własnych oddziałów usprawnia obsługę klientów (np. zamiejscowe zlecenia płatnicze) przez prowadzenie innowacji bankowych (por. rozdz. 3.5.). Postęp w technikach bankowych zmusza do stałego inwestowania, co może przekroczyć możliwości finansowe mniejszych banków, a będzie dostępne dla banków skonsolidowanych.

Sposób konsolidacji może opierać się na wcześniejszej wymianie akcji między bankami, aby później stworzyć holding bankowy z ewentualnym udziałem Skarbu Państwa. Inna koncepcja konsolidacji mówi o grupach bankowych z wyraźnie dominującym jednym bankiem, który byłby posiadaczem co najmniej 51% akcji członków tej grupy: grupa bankowa występowałaby pod wspólnym znakiem firmowym.

Przykładem takiej konsolidacji może być powołanie grupy bankowej pod firmą: Bank Polska Kasa Opieki SA – Grupa Pekao SA. Należą do niej, obok Banku Polska Kasa Opieki SA będącego podmiotem dominującym – Bank Depozytowo-Kredytowy SA w Lublinie, Powszechny Bank Gospodarczy SA w Łodzi oraz Pomorski Bank Kredytowy SA w Szczecinie trzy ostatnie są bankami zależnymi. Akcje banków zależnych zostały wniesione do Banku Pekao SA. Utworzenie Grupy Pekao SA miało na celu podniesienie jakości i rozszerzenie zakresu usług świadczonych klientom oraz zwiększenie bezpieczeństwa jej członków przez wzajemne gwarantowanie płynności płatniczej. Ma to zapewnić Grupie pełnienie aktywnej roli w rozwoju i restrukturyzacji polskiej gospodarki w regionach działania jej członków, a także osiągnięcie pozycji banku uniwersalnego o liczącym się potencjale na rynku krajowym i międzynarodowym. W 1999 r. nastąpiło połączenie wymienionych banków w Bank Pekao SA.

Holdingi bankowe są organizacyjno-kapitałową formą zrzeszania banków, bazującą na podporządkowaniu innych banków bankowi zajmującemu pozycję dominującą. W praktyce występują także inne umowne powiązania kooperacyjne między bankami, ale bez formalnych powiązań organizacyjnych czy kapitałowych. Takie rozwiązania mogą łączyć banki oraz instytucje finansowe omawiane związki nazywane są konglomeratami finansowymi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.