Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Konkurencja wpływająca na siebie nawzajem

Poszczególne podmioty mogą ulegać oddziaływaniu innych Atuty podmiotów w sytuacji dużej atrakcyjności tych ostatnich i chęci społeczne identyfikowania się z nimi lub całym kanałem dystrybucji. Mają na to np. wpływ innowacyjność, przewodzenie w branży, opinia u konsumentów.

Podatność na oddziaływanie bezpośrednie może także wynikać z przekonania, że uczestnik narzucający określone normy zachowania jest do tego uprawniony, a pozostali uczestnicy są zobligowani do respektowania takich uprawnień.

Wreszcie, podporządkowanie przez ekspertyzę wiąże się z przeświadczeniem, że dany uczestnik kanału ma wiedzę lub informacje uzasadniające podporządkowanie się jego woli.

Przedstawione w skrócie cechy i atuty podmiotów gospodarczych, dążących do dominacji i kontroli działalności uczestników kanałów dystrybucji, są przez te podmioty uświadamiane lub nie. Jeśli są one uświadamiane, to mogą być wykorzystywane w kształtowaniu stosunków między ogniwami tworzącymi dany kanał.

Uczestnicy kanału o dużej sile przetargowej mogą jednak powstrzymywać się od wywierania presji na inne podmioty, np. ze względu na wysokie koszty uruchamiania takiej presji lub w obawie przed podjęciem przez inne podmioty działań defen- sywnych. Zakres i siła bezpośredniego oddziaływania mogą też być różnicowane w odniesieniu do poszczególnych podmiotów. Praktyczne wykorzystywanie zdolności do bezpośredniego oddziaływania na zachowania innych może być czynnikiem zapobiegającym powstawaniu sytuacji konfliktowych. Często jednak, jak wcześniej wskazywano, prowadzi to do powstawania właśnie takich sytuacji konfliktowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.