Konferencja WRTR “Wisła w kulturze Lubelszczyzny”„Wisła w kulturze Lubelszczyzny”

5-6 marca 2016 r.

Gołąb-Puławy

  

PATRONAT HONOROWY

 

Wójt Gminy Puławy

Krzysztof Brzeziński

 

ORGANIZATORZY

 

Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Gmina Puławy

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Towarzystwo  Przyjaciół Gołębia

Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości”

 

 

 

PARTNER

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

 

 

PROGRAM

 

5 marca (sobota)

 

10.00- wyjazd z Lublina (plac Zamkowy)

11.00-12.00- zakwaterowanie w hotelu Centrum Szkoleniowo-Kongresowego IUNG w Puławach

12.30- 13.10- otwarcie konferencji (Sala Pałacu Czartoryskich)

  • prof.zw. dr hab. inż. Sławomir Partycki- przewodniczący WRTR

Wystąpienia:

  • dr Artur Sępoch- Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie
  • Piotr Franaszek- Dyrektor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
  • Agnieszka Zadura- Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym
  • Krzysztof Brzeziński- Wójt Gminy Puławy
  • Teresa Woszczek- Prezes Towarzystwa Przyjaciół Gołębia
  • Artur Kwapiński- Prezes Stowarzyszenia Przeszłość-Przyszłości

 

13.10- 13.50 – prof. dr hab. Ryszard Szczygieł, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Rola Wisła w gospodarce Lubelszczyzny. Od średniowiecza do współczesności.  

13.50- 14.30- prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Językowo-kulturowy obraz Wisły.

16.00- 16.40- mgr Joanna Szkaut, Kierownik Oddziału Muzeum Przyrodniczego Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, Wisła – dzika rzeka. Dziedzictwo przyrodnicze.

16.40- 17.20- mgr Dorota Seweryn-Puchalska, Kierownik Kamienicy Celejowskiej, Wisła inspiracją artystów.

17.20 -17.40- przerwa na kawę i herbatę

17.40- 18.20-  mgr Halina Solecka, etnograf, Dawne zawody w rejonie nadwiślańskim Gminy Puławy i okolic.

18.20- 18.40- pokaz diaporam o Wiśle

18.40-19.00- dyskusja

 

6 marca 2016 (niedziela)

 

9.30 - Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. Floriana i św. Katarzyny celebrowana przez księdza proboszcza kan. Waldemara Stawinogę

10.30- zwiedzanie Kościoła i Domku Loretańskiego w Gołębiu

Zwiedzanie Izby Produktu Lokalnego

11.30- 12.00- przerwa na kawę i herbatę

12.00- 12.30- Krzysztof Brzeziński, Wójt Gminy Puławy, Gmina Puławy – Owocnie nad Wisłą.

12.30- 13.00- Teresa Woszczek, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Gołębia, Teresa Dymowska, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej, Z życia towarzystw regionalnych Gminy Puławy.

13.00- 13.30- dyskusja

 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

Wystawa „Małopolski przełom Wisły z lotu ptaka”

Wystawa produktów z wikliny w restauracji Nepomucen

Wystawa fotograficzna “Walory przyrodnicze Gminy Puławy”

 

 

Źródło: wrtr.pollub.pl