Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Kierunki dywersyfikacji

Zależnie od możliwości techniczno-ekonomicznych przedsiębiorstwa dywersyfikacja może przebiegać w różnych kierunkach. Zwykle wyróżnia się następujące kierunki dywersyfikacji6:

– pionową (wertykalną)

– poziomą (horyzontalną)

– równoległą (lateralną).

Wyznacznikiem w tym przypadku jest związek między dotychczasowym a nowym programem działalności przedsiębiorstwa. Dywersyfikacja pionowa polega na rozwinięciu produkcji materiałów niezbędnych do wytwarzania określonego produktu, co jest równoznaczne z wyeliminowaniem specjalizowanej kooperacji. Oznacza to włączenie do produkcji wyrobów z „sąsiednich” (poprzedzających i następnych) faz procesu produkcyjnego w celu wprowadzenia nowych odmian danego produktu. Dywersyfikacja pionowa ma tę zaletę, że umożliwia zmniejszenie ryzyka działania przez ograniczenie stopnia zależności od dostawców lub odbiorców pośredniczących. Równocześnie jednak postępująca integracja procesów produkcji przyczynia się do zmniejszenia elastyczności działania, utrudnia dostosowanie się przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków działania. Dlatego też dywersyfikacja pionowa, zakładająca głęboką integrację pionową, jest skuteczna przede wszystkim w dojrzałych technicznie gałęziach produkcji, o względnie niskiej intensywności postępu technicznego.

Dywersyfikacja pozioma polega na wprowadzeniu do programu produkcji nowych wyrobów, które – choć nie należą do danego rodzaju produkcji przedsiębiorstwa – są związane z jego know-how, doświadczeniem oraz możliwościami techniczno- -ekonomicznymi. Są to najczęściej produkty zaspokajające inne potrzeby dotychczasowych nabywców lub podobne potrzeby w inny sposób albo zaspokajające większy kompleks tych potrzeb. Stosowanie dywersyfikacji poziomej sprzyja utrzymaniu lub poprawie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Działanie w znanych dziedzinach oraz w warunkach braku istotnych zmian w kręgu odbiorców umożliwia wydatne zmniejszenie ryzyka oraz uniezależnienie się od dotychczasowych konkurentów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.