Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Kanały konwencjonalne

Kanały konwencjonalne są przeto odzwierciedleniem wyodrębniania się rynków cząstkowych (pośrednich) danego produktu lub grupy produktów na podstawie kryterium instytucjonalnego. W zależności od liczby szczebli pośredniczących w procesie przepływu produktów powstają różne rynki cząstkowe, wyrażające stosunki wymienne między podmiotami poszczególnych szczebli (rysunek 10.3).

Kanały konwencjonalne mogą być tworzone przez podmioty nawiązujące ze sobą sporadycznie lub periodycznie kontakty z myślą o określonej transakcji kupna-sprzedaży. Po realizacji takiej transakcji kontakty te mogą być zerwane i nie odnawiane.

W takiej sytuacji poszczególne podmioty nie traktują siebie jako uczestnika kanału dystrybucji i kierują się własnymi, najczęściej odmiennymi, koncepcjami działania.

Jeżeli nawiązywane między podmiotami gospodarczymi kontakty charakteryzuje znaczna trwałość, to zainteresowane podmioty mogą się utożsamiać z danym kanałem dystrybucji, uwzględniając wpływ własnych decyzji i decyzji innych ogniw na efektywność funkcjonowania całego kanału dystrybucji. Do takiego działania może skłaniać przekonanie, że osiągnięcie celów wszystkich zainteresowanych podmiotów wiąże się z potrzebą lub wręcz koniecznością uruchamiania specjalnych mechanizmów koordynacji. Wykształcanie takich mechanizmów wywołuje rozwój różnych form współdziałania podmiotów funkcjonujących w sferze obsługi rynku2 oraz tworzenie adekwatnych do nich rozwiązań organizacyjnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.