Interaktywna gra edukacyjna w ramach kampanii informacyjnej, dotyczącej Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowymgra

Interaktywna gra edukacyjna www.powodz.gov.pl/gra powstała w ramach prowadzonej przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej kampanii informacyjnej, związanej z opracowywaniem Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych.

Gra wymaga od użytkownika zaawansowanej wiedzy na temat następstw powodzi i sposobów radzenia sobie z nią, co sprawia, że może stanowić doskonałe narzędzie edukacyjne skierowane do młodzieży szkolnej. Kształtuje umiejętność dedukcji oraz logicznego myślenia. Ponadto, dzięki mechanizmowi umożliwiającemu powtarzanie gry lub jej poziomów, pogłębia i ugruntowuje wiedzę, a także ćwiczy umiejętność podejmowania prawidłowych działań związanych z ochroną przed powodzią pod presją czasu (każde pytanie jest ograniczone czasowo). Gra udostępniona jest w postaci quizu na platformie internetowej, dzięki czemu dostęp do niej jest nieograniczony terytorialnie.

Zadaniem uczestników, biorących udział w interaktywnej grze edukacyjnej jest udzielanie poprawnych odpowiedzi na pytania. W celu ciągłego podtrzymania zainteresowania gracza i zachęcenia go do wnikliwej analizy zagadnień związanych z ochroną przeciwpowodziową, pytania przybierają formę quizów lub gry zręcznościowej, polegającej np. na przyporządkowaniu elementów obrazu do odpowiedniego miejsca na planszy. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi uczestnik otrzymuje punkty, które umożliwiają wejście na kolejny poziom i zdobycie kolejnych odznaczeń, począwszy od tytułu Pomocnika, przez Bohatera, na Superbohaterze kończąc. W ramach każdej fazy gry, uczestnik ma możliwość wcielenia się w inną sytuację, upodobnioną do realiów powstałych podczas zagrożenia powodziowego. Pierwszym etapem jest okres przed powodzią, drugim – w jej trakcie, ostatnim – po ustaniu zagrożenia. Wspomniana gra stanowi doskonałe uzupełnienie zajęć przyrodniczych czy przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, jako materiał pomocniczy dla nauczycieli.

Dodatkowym celem programu oprócz przygotowania do wystąpienia powodzi, jest zmiana mentalności w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagrożone powodzią oraz zmiana sposobu zagospodarowywania tych terenów, jeśli są już zamieszkałe.

Źródło: powodz.a.net.pl