Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Innowacja bankowa wprowadzona przez Pekao SA

Rachunki walutowe są oprocentowane, a wysokość oprocentowania zależy od okresu, wkładu i rodzaju waluty. W listopadzie 1998 r. dolarowe wkłady a vista w Pekao SA były oprocentowane 2,30%, a roczne 3,85% marki niemieckie były oprocentowane odpowiednio 1,80% i 2,8%. Oprocentowanie w innych bankach różniło się od wyżej podanego w granicach ±1,5 punktu procentowego. Wypłata części salda rachunku terminowego w trakcie trwania umowy powoduje obniżenie odsetek za dotychczasową część okresu obrachunkowego, a od tego dnia odsetki są dalej naliczane przez kolejny okres umowny. Jak wspomniano, bank wymaga, aby na rachunku był deponowany co najmniej wkład minimalny. Jeśli saldo rachunku spadnie poniżej wymaganego poziomu, bank zamyka rachunek, a jego saldo przechowuje jako depozyt nie oprocentowany.

Pekao SA wprowadziła w kilku oddziałach operacyjnych innowację bankową (por. rozdz. 3.5.) w postaci kart magnetycznych z zakodowanym na nich osobistym numerem identyfikacyjnym (PIN). Karta magnetyczna jest, obok dokumentu tożsamości, podstawowym dokumentem służącym do identyfikacji klienta oraz jego uprawnień do dysponowania rachunkiem bankowym. Hasło jest znane wyłącznie właścicielowi karty magnetycznej, a w przypadku ujawnienia hasła przez jej właściciela innym osobom, bank nie ponosi odpowiedzialności za wypłaty. Wydanie karty magnetycznej następuje po zawarciu odrębnej umowy rachunku bankowego. W umowie bank akceptuje możliwość korzystania ze środków znajdujących się na rachunku walutowym przy użyciu karty magnetycznej, a jej posiadacz zobowiązuje się do przestrzegania warunków posługiwania się taką kartą. W przypadku zniszczenia, zgubienia, kradzieży itp. karty magnetycznej, jej posiadacz powinien złożyć w banku zastrzeżenie karty.

W kilku oddziałach Pekao SA działają bankomaty walutowe, wypłacające w ograniczonych kwotach na razie tylko dolary amerykańskie. W celu podjęcia waluty właściciel karty magnetycznej wkłada ją do otworu czytnika i podaje liczbę PIN, a na ekranie ukazuje się plansza wypłat. Naciskając odpowiednie klawisze, klient oznacza kwotę wypłaty, którą automat wypłaca, obciążając równocześnie rachunek walutowy. Nieumiejętne posługiwanie się kartą może spowodować „połknięcie” (zatrzymanie) jej przez bankomat. Bankomat podobnie reaguje po włożeniu karty zastrzeżonej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.