Home Forums Forum Zrównoważony rozwój

Tagged: 

This topic contains 1 reply, has 2 voices, and was last updated by  Jolanta 2 years, 6 months ago.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #1171

  admin
  Keymaster

  Teraz dużo się o tym mówi, ale czy wszyscy wiedzą co to jest zrównoważony rozwój? Jak to rozumiecie?

  #1181

  Jolanta
  Participant

  Zrównoważony rozwój to temat rzeka. Można napisać o nim kolejny podręcznik, bo już kilka powstało. Warto się jednak przyjrzeć temu zjawisku, bo wydaje się, że to coraz częściej nadużywane pojęcie. Zanim pojawiło się pojęcie “zrównoważony rozwój”, znany był “trwały rozwój”. Termin trwały rozwój pochodzi z raportu Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUNC) w sprawie Światowej Strategii Ochrony Przyrody z 1980 roku. Pojęcie to zostało opisane w “Strategii zachowania przyrody świata – ochrona żywych zasobów przyrody dla trwałego rozwoju” w ten sposób: Ludzie w swoim dążeniu do osiągnięcia rozwoju gospodarczego i wykorzystania bogactw naturalnych muszą uznać fakt, że zasoby i wytrzymałość ekosystemów są ograniczone oraz muszą wziąć pod uwagę potrzeby przyszłych pokoleń. Jeśli bowiem celem rozwoju jest osiągnięcie dobrobytu gospodarczego i społecznego, to celem ochrony jest zachowanie zdolności Ziemi do zapewnienia trwałego rozwoju ludzkości i utrzymania wszelkich żywych istot.
  Od wydania w 1987 roku przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju raportu pod tytułem „Nasza wspólna przyszłość” (Our Common Future) – nazywanego potocznie raportem Brundtland, zrównoważony rozwój trafił do kanonu języka politycznego. Komisja zdefiniowała rozwój zrównoważony w następujący sposób:Rozwój, który zaspokaja obecne potrzeby bez ograniczenia możliwości ich zaspokajania przez przyszłe pokolenia. W swej istocie oznacza taki proces zmian, w którym eksploatacja zasobów, kierunki inwestowania i postępu technicznego oraz zmiany instytucjonalne pozostają w harmonii i zachowują teraz i w przyszłości możliwość zaspokojenia ludzkich potrzeb i aspiracji.
  Przyjęcie w czerwcu 1992 roku podczas „Szczytu Ziemi” w Rio de Janeiro dokumentu znanego jako Agenda 21 (globalny program działań na XXI wiek), uczyniło ze zrównoważonego rozwoju (ZR) powszechnie akceptowany cel. Zapoczątkowało również współpracę międzynarodową na rzecz nowego modelu rozwoju według wypracowanych, jednolitych kryteriów, zdefiniowanych w formie 27 zasad zawartych w Deklaracji z Rio. Do dzisiejszego dnia Agenda 21 odgrywa podstawową rolę we wprowadzaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Zawiera ona zestaw uniwersalnych zaleceń adresowanych do organizacji międzynarodowych, władz szczebla krajowego i lokalnego, do organizacji pozarządowych i każdego członka społeczności.
  Można więc powiedzieć, że zasady zrównoważonego rozwoju (podobnie jak dekalog), stosuje się przy podejmowaniu wszelkich działań przez człowieka – niezależnie od ich skali (w domu, w pracy, robiąc zakupy, planując budowę lub jakąś inwestycje oraz jej prowadzenie, planując zagospodarowanie jakiegoś obszaru (sołectwa, dzielnicy, gminy, województwa czy kraju),podejmując strategiczne decyzje dla społeczności …).
  Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku wprowadziła w art. 5 ochronę środowiska opartą na zasadzie zrównoważonego rozwoju do zbioru podstawowych zadań państwa: Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. A definicję zrównoważonego rozwoju – fundamentalnej konstytucyjnej zasady ustrojowej w Polsce – wprowadziła znowelizowana w 1997 roku ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska. Najnowsze jej brzmienie znajduje się w art. 3 Prawa ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001r.: Przez zrównoważony rozwój – rozumie się taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspakajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.
  Najprościej mówiąc ZR to takie działania, które zapewniają:

  zachowanie szansy dla przyszłych pokoleń na realizację ich aspiracji i potrzeb,
  poszanowanie zasobów ze względu na ich ograniczoność,
  harmonizowanie ekologicznych, społecznych i ekonomicznych celów rozwoju,
  długookresowe podejście do analizowania, planowania i wprowadzanie w życie celów rozwoju.
  Więcej na ten temat znajdziecie na stronie internetowej http://www.agenda21.waw.pl

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.