Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Firmy stosują różne strategie rozwoju swojej sieci

Przygotowanie podręcznika wymaga od franchisodawcy zdefiniowania procedur funkcjonowania tworzonego biznesu w każdym aspekcie: technologicznym, finansowo-księgowym, organizacyjnym oraz zaopatrzenia i sprzedaży. System pracy i wytwarzania produktów i usług musi być szczegółowo opisany oraz odniesiony do każdego stanowiska pracy. Podręcznik będzie używany w trakcie szkolenia właścicieli i pracowników firm, realizujących zadania w systemie franchisingowym. Jest to bardzo ważny element pakietu franchisingowego, gdyż zawiera opis własności intelektualnej firmy i praktyczny sposób jej realizacji i wdrożenia. Inaczej mówiąc w podręczniku zawarte są procedury takiej organizacji przedsiębiorstwa, aby efektem była firma – odbitka. Tak więc podręcznik musi zawierać szczegółowo opracowane procedury we wszystkich aspektach organizacji firmy od technologii produkcji począwszy, od systemu kontroli jakości do zasad prowadzenia księgowości oraz zaopatrzenia.

Firmy stosują różne strategie rozwoju swojej sieci. Czynnikiem determinującym decyzje jest ilość zaangażowanego kapitału oraz to, czy franchisodawca chce angażować, i w jakiej wielkości, swoje środki. Przedstawimy najczęściej stosowane.

Firma decyduje się na własne jednostki na docelowym terenie, nie tworząc sieci na tym terenie. Angażuje wtedy własne środki finansowe i ludzkie w utworzenie własnej sieci. Sieć ta w przyszłości będzie podstawą do rozwoju, będą przyłączane do niej kolejne jednostki tworzone w systemie franchisingowym.

Franchisodawca decyduje się na zawieranie umów franchisingowych bezpośrednio z każdym oraz świadczenie mu usług również bezpośrednio (franchising bezpośredni). Możliwości takiego działania są ograniczone do określonego terenu. Franchisodawcy coraz trudniej jest obsługiwać kolejnych biorców, przyłączających się do sieci. W pewnym momencie staje się to niemożliwe nawet przy istotnym zwiększeniu działu obsługującego franchisobiorcy. Bardzo często franchising bezpośredni uzupełniany jest innymi formami franchisingu – tworzeniem filii czy oddziałów. Taka struktura pozwala na uwzględnienie specyfiki poszczególnych obszarów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.