Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Edytor programu a wykorzystywanie gotowych materiałów

Niezależnie od tego, czy do tworzenia prezentacji wykorzystamy szablony, czy nie, podstawowym narzędziem porządkowania myśli i nadawania wyraźnego kształtu przesianiu prezentacji jest edytor programu (outliner). Edytory te są zazwyczaj dość standardowe: wpisujemy tekst w odpowiedniej kolejności, podobnie jak to robiliśmy w podstawówce, kiedy zmagaliśmy się z pierwszym wypracowaniem.

Choć większość edytorów wygląda podobnie, edytor programu Freelance jest nieco bardziej funkcjonalny, ponieważ pokazuje podgląd strony prezentacji obok wpisywanego tekstu. Podgląd ten nie został tam zamieszczony bez powodu. Kiedy wpisujemy lub modyfikujemy tekst prezentacji, na podglądzie strony natychmiast są widoczne te zmiany. W każdym momencie pracy widzimy efekt swoich działań. Istnieje możliwość zrezygnowania z podglądu przez wyłączenie opcji page display (podgląd strony). Edytor umożliwia ponadto edycję atrybutów tekstu i zmianę kolejności stron przez ich przesuwanie i umieszczanie w odpowiednim miejscu, podobnie jak się to robi w wypadku funkcji sortowania slajdów.

W świecie biznesu nie ma czasu na przygotowywanie od nowa rzeczy, które są już gotowe. Jeśli uda nam się znaleźć fragment opracowanego tekstu pasujący do prezentacji, powinniśmy go do niej włączyć tak, aby stał się jej integralną częścią.

Wszystkie trzy omawiane tu programy komputerowe wyposażono w funkcje służące do wykorzystywania w prezentacji gotowych tekstów i danych. Na przykład funkcja Présentation Page Browser (wyszukiwarka stron) programu Freelance pozwala kopiować strony z jednej prezentacji do drugiej. Dzięki niej możemy dodawać istniejące slajdy do nowej prezentacji. Automatycznie przejmują one nowy szablon graficzny. Program PowerPoint z kolei wyposażono w funkcję File Finder (wyszukaj plik), która pozwala na odnalezienie i obejrzenie stron prezentacji lub dokumentów, które być może będziemy chcieli włączyć do prezentacji.

Wszystkie trzy omawiane tu programy komputerowe są przystosowane do kopiowania fragmentów dokumentów za pomocą myszki. Dotyczy to zwłaszcza programu Harvard Graphics. W programie tym można:

– przeciągać obrazy z innych aplikacji i umieszczać je w edytorze slajdów,

– importować prezentacje lub pliki stylu z programu Windows Explorer do edytora, edytora slajdów lub górnego okna,

– pobrać z edytora slajdów wykres lub grafikę i umieścić taki element w innej aplikacji,

– zmieniać umiejscowienie danych w tabelach,

– przemieszczać slajdy między prezentacjami, używając funkcji sortowania slajdów,

– umieszczać tekst w narzędziach edycyjnych.

Wzbogacanie prezentacji

Każdy prelegent chciałby, aby jego prezentacja zawierała takie elementy, jak cieniowane czcionki, oryginalna tekstura tła czy wspaniałe efekty multimedialne. Wiele osób pracujących zawodowo uważa, że wykonanie tego typu atrakcji zajmuje zbyt wiele czasu, którego nie mają w nadmiarze. Jednak przy obecnym poziomie oprogramowania jest to zadanie dość łatwe i można się z nim szybko uporać.

Najnowsze wersje programów PowerPoint i Freelance stwarzają dużo większe możliwości wprowadzania efektów multimedialnych niż kiedyś. Na przykład w programie PowerPoint, aby uatrakcyjnić prezentację, można kliparty poddać animacji i wprowadzić efekty dźwiękowe. Tytuły slajdów mogą „wlatywać” na swoje miejsce na stronie, a podpunkty tekstu przesuwać się z lewej lub prawej strony na środek przy akompaniamencie wybranego przez nas dźwięku – może to być nawet pisk hamulców.

Do wytworzenia efektu animacji służy też funkcja Powerlinks Animation Effects. W oknie Animation Settings (ustawienia animacji) możemy określić sposób pojawiania się danego obiektu na stronie, dodać efekty specjalne, zdefiniować moment pojawienia się obiektu i na przykład ustawić opcję zanikania obiektu po zakończeniu animacji.

Program Freelance również oferuje możliwość animowania klipar- tów, tekstu czy całych slajdów. W celu zanimowania obiektu należy go najpierw zaznaczyć. Wtedy pojawi się zestaw narzędzi. Aby wyposażyć obiekt w efekty specjalne, należy otworzyć okno dialogowe Screen Show Effects w menu Group. Pozwala ono na wybór momentu pojawienia się obiektu na stronie. Jeśli chcemy na przykład, aby obiekt pokazał się już po otwarciu strony, możemy zdefiniować w sekundach czas takiego opóźnienia.

Funkcja Sequence umożliwia sprawdzenie wszystkich efektów, jakie zostały przypisane do danej strony, oraz kolejności ich aktywacji. Kolejność aktywacji poszczególnych elementów można zmieniać przez przeciągnięcie myszą danego punktu na inną pozycję na liście. Okno Screen Show Effects umożliwia także wybranie odpowiedniego efektu specjalnego, dodanie dźwięku lub zainicjowanie procesów takich, jak przejście do innego slajdu, uruchomienie programu lub wyświetlenie filmu. cr

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.