Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Doskonalenie kadry w przedsiębiorstwie

Zaprezentowane sposoby doskonalenia kadry są wyrazem ciągłych poszukiwań optymalnych rozwiązań i pewnej ewolucji w tym względzie. Nie sposób ich wszystkich omówić. Wypada jedynie wspomnieć o licznych formach szkolenia poza miejscem pracy (of-the-job), mających na ogół luźny związek z warunkami występującymi w firmie. Chodzi przede wszystkim o doskonalenie kadr przez ośrodki specjalistyczne, zwłaszcza wyższe uczelnie i szkoły zarządzania (menedżerskie), w formie różnych kursów, studiów podyplomowych itd. Mają one szczególne znaczenie w procesie rozwoju młodych ludzi chcących w przyszłości objąć stanowiska kierownicze. Zlecając przeprowadzenie takich kursów czy wysyłając swoich pracowników na studia menedżerskie, kierownictwo organizacji (odpowiednie służby) musi mieć świadomość celów i kosztów takiego przedsięwzięcia i płynących z tego pożytków. Najkrócej mówiąc, chodzi o to, żeby decyzja dotycząca szkoleń, powiązana z celami organizacji i wynikająca z jej potrzeb (planów szkolenia), była przy tym dobrze osadzona w systemie zarządzania kadrami i w systemie rozwoju kadry.

Jednym z zagadnień wartych podkreślenia przy omawianiu problematyki doskonalenia i rozwoju kadry jest rola bezpośredniego przełożonego. Temat ten jest rzadko poruszany w literaturze przedmiotu, nie jest też dostrzegany w praktyce. W bankach zdaje się mieć lepszą tradycję i rangę, niemniej sądzimy, że w tym źródle tkwią znaczne możliwości kształtowania potencjału kadrowego. Kompetentny przełożony zna z reguły aspiracje i możliwości podległych mu pracowników, a także warunki i wymagania poszczególnych stanowisk, może więc stawiać określone zadania oraz tworzyć warunki i bodźce do ich wykonania (uprawnienia, zachęty itd.). Dzięki temu staje się on potencjalnie ważnym podmiotem doskonalenia kadr. Problem sprowadza się do tego, czy potrafi, a przede wszystkim – czy chce. Jest to zatem problem doboru i oceny kadr (wyższych) oraz ich motywowania. Gdyby na przykład założyć, iż powinnością przełożonego, kryterium jego oceny jest wychowanie następcy i że w organizacji istnieje w tym względzie sprzyjający klimat, wówczas wyłanianie utalentowanych pracowników i ich rozwój oraz obsada ważnych stanowisk nie nastręczałyby większych problemów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.