Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Cechy potencjału ludzkiego

Odpowiedni pomiar i opis innych cech potencjału ludzkiego, takich jak: potencjał intelektualny, możliwości zapamiętywania, spostrzegawczość, chociaż niekiedy bardzo trudny, ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania skutecznej kontroli.

W praktyce, w określonych obszarach funkcji personalnej do opisu stanu potencjału ludzkiego można stosować różne mierniki cząstkowe i syntetyczne, ilościowe i jakościowe (por. T. Listwan [48, s. 47-9]). W obszarze pozyskiwania pracowników stosuje się mierniki (wskaźniki) pozwalające opisać stan i strukturę personelu w badanych okresach. Mierniki te wyrażają m.in. relacje: liczby miejsc pracy w organizacji do liczby zatrudnionych pracowników, liczby pracowników, którzy odeszli z organizacji, do liczby ogółu zatrudnionych, liczby zgłoszeń kandydatów w procesie rekrutacji do liczby obsadzanych stanowisk, a także dane dotyczące przyjęć pracowników według źródeł, zwłaszcza spośród własnej kadry, w tym z rezerwy kadrowej.

W obszarze rozwoju pracowników można stosować mierniki dotyczące zmian kwalifikacji zawodowych personelu. Mierniki tej grupy wyrażają m.in. relacje: liczby pracowników objętych planowaniem karier do ogólnej liczby pracowników, kwoty funduszu szkoleniowego do kwoty funduszu wynagrodzeń, kwoty funduszu szkoleniowego do liczby zatrudnionych pracowników, a także dane dotyczące liczby osób, które podlegały doskonaleniu, wzrostu kwalifikacji kadry, prawidłowości indywidualnego rozwoju (ścieżki kariery), odpowiedniości kwalifikacji kadr (w stosunku do wymagań), struktury kadr, zintegrowania i stabilizacji kadr.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.