Results for category "Wydarzenia"

3 grudnia odbędzie się debata – “Ile wiemy o powodziach? Wiedza dla bezpieczeństwa”

W dniu 3 grudnia 2015 r. w Studiu ATM przy Wale Miedzeszyńskim 384 w Warszawie odbędzie się konferencja pn. “MĄDRY POLAK PRZED WODĄ, czyli Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”, w ramach której odbędzie się również debata – “ILE WIEMY O POWODZIACH? Wiedza dla bezpieczeństwa”. Konferencja poświęcona roli i znaczeniu informacji o zagrożeniach.

Read More →

Wspomnienie o Chmielakach w Rogowie

15 sierpnia 2015 roku, w Rogowie, w gminie Wilków odbyły się obchody Święta Chmielu nazywane „Chmielakami”.

Na Lubelszczyźnie rośnie prawie 90% polskiego chmielu. Jego uprawa jest trudna, wymaga ciężkiej pracy i sporej wiedzy, dlatego jak co roku obchody rozpoczęto od specjalistycznych szkoleń dotyczących zintegrowanej uprawy i ochrony chmielu oraz funduszy unijnych.

Read More →

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli samorządu Gminy Wilków

Kolejnym wydarzeniem w ramach naszego projektu jest  spotkanie informacyjne dla przedstawicieli samorządu Gminy Wilków, a zwłaszcza Sołtysów i  Członków Rady Gminy, które organizujemy 17 maja 2015 roku o godz. 15.00 w bibliotece w Wilkowie. Zgodnie z tym, co ustaliliśmy na naszych ostatnich warsztatach, spotkanie będzie miało następujący przebieg:

Read More →

Wizyta studyjna w Gminie Dąbrowa Chełmińska

Na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska w dniach 17-19 kwietnia br. odbyła się wizyta studyjna połączona ze szkoleniem w ramach projektu pn. “Przygotujmy się RAZEM!” – Społeczne konsultacje zarządzaniem ryzykiem powodziowym. Gospodarzem wizyty był Wójt Gminy Radosław Ciechacki przy udziale Komendanta Gminnego OSP Romana Gąsiora, Komendanta Formacji OC Józefa Kozdronia i Naczelników OSP Dąbrowy Chełmińskiej, Czarża, Gzina, Wałdowa Królewskiego oraz Inspektora ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i OC.
Zaproszonymi gośćmi byli uczestnicy prowadzonego przez Fundację Wspomagania Wsi projektu – wolontariusze konsultacji powodziowych z gminy Wilków oraz koordynator Ewa Żuławnik.

Read More →