Analiza pozycji strategicznej i ocena działalności przedsiębiorstwa

Analiza SPACE jest przykładem metody określania pozycji strategicznej firmy. Charakteryzuje się ona skwantyfikowanym podejściem w oszacowywaniu danej organizacji w otoczeniu, oryginalnymi wymiarami organizacji i otoczenia oraz ciekawą interpretacją propozycji zachowań strategicznych. Pozycję firmy określa się w następujących wymiarach:

Czytaj dalej Analiza pozycji strategicznej i ocena działalności przedsiębiorstwa

Odwoływanie się do wszystkich zmysłów człowieka

Historia powinna zawierać elementy odwołujące się do wszystkich pięciu zmysłów słuchaczy: wzroku, słuchu, węchu, dotyku i smaku. Kolejne sceny mogą pobudzać różne zmysły, choć skuteczniejsze jest posłużenie się w opowieści jedną sceną odwołującą się do kilku zmysłów.

Czytaj dalej Odwoływanie się do wszystkich zmysłów człowieka

Firmy stosują różne strategie rozwoju swojej sieci

Przygotowanie podręcznika wymaga od franchisodawcy zdefiniowania procedur funkcjonowania tworzonego biznesu w każdym aspekcie: technologicznym, finansowo-księgowym, organizacyjnym oraz zaopatrzenia i sprzedaży. System pracy i wytwarzania produktów i usług musi być szczegółowo opisany oraz odniesiony do każdego stanowiska pracy. Podręcznik będzie używany w trakcie szkolenia właścicieli i pracowników firm, realizujących zadania w systemie franchisingowym. Jest to bardzo ważny element pakietu franchisingowego, gdyż zawiera opis własności intelektualnej firmy i praktyczny sposób jej realizacji i wdrożenia. Inaczej mówiąc w podręczniku zawarte są procedury takiej organizacji przedsiębiorstwa, aby efektem była firma – odbitka. Tak więc podręcznik musi zawierać szczegółowo opracowane procedury we wszystkich aspektach organizacji firmy od technologii produkcji począwszy, od systemu kontroli jakości do zasad prowadzenia księgowości oraz zaopatrzenia.

Czytaj dalej Firmy stosują różne strategie rozwoju swojej sieci

FORMY ROZLICZEŃ ZAGRANICZNYCH

Rozliczenia w obrocie z zagranicą przeprowadzane są za pośrednictwem wyspecjalizowanych w tej dziedzinie banków. Wykonują one dyspozycje płatnicze jednostek gospodarczych, a także innych banków, różnych instytucji i osób prywatnych. W rozliczeniach zagranicznych korzystają one przy tym najczęściej z pośrednictwa swoich zagranicznych korespondentów (por. s. 292). Wykorzystują rozgałęzioną w całym świecie sieć bankową. Banki współpracują wykonując wzajemne polecenia, a także przeprowadzają między sobą różne transakcje. Koncentracja obsługi rozliczeń zagranicznych w bankach wynika z charakteru wymiany międzynarodowej, a także z technicznych ułatwień operacji zagranicznych, jakie stworzyła bankom teletransmisja. Ponadto banki chronią klientów przed ryzykiem towarzyszącym zagranicznym transakcjom.

Czytaj dalej FORMY ROZLICZEŃ ZAGRANICZNYCH

Przejęcie długu w stosunkach kredytowych

Do długu kredytowego (ad f) wobec banku może przystąpić osoba trzecia, nie występująca do tej pory w charakterze strony. Odpowiada ona za dług łącznie z kredytobiorcą, który nie zostaje z długu zwolniony. Odpowiedzialność kredytobiorcy i osoby przystępującej do długu ma charakter solidarny. Przystąpienie do długu ma charakter umowny i następuje w drodze umowy dwojakiego rodzaju:

Czytaj dalej Przejęcie długu w stosunkach kredytowych

Wybór środków reklamy

Drugą ważną podstawą wyboru idei reklamy są badania produktu, jego funkcji, sposobu użytkowania itp. W badaniach tych uwzględnia się i podkreśla punkt widzenia odbiorcy produktu. Walory produktu – istotne z punktu widzenia techniki – mogą nie mieć żadnego znaczenia dla konsumenta i jako takie mogą nie być przesłanką wyboru idei reklamy produktu3.

Czytaj dalej Wybór środków reklamy

Ulotki i broszury

Ulotki i broszury to znakomity sposób na przedstawienie potencjalnym klientom zalet Twojej firmy. Musisz mieć coś, co będziesz mógł dać ludziom na targach łub podczas spotkań, na których przemawiasz. Zwykła ulotka drukowana jednostronnie na papierze A5 jest tania w produkcji i powielaniu. Można rozesłać ją pocztą, przykleić na słupie lub przypiąć na tablicy ogłoszeń w zakładach pracy (najpierw zapytaj jednak o pozwolenie), a także dać każdemu, kto o nią poprosi. Zawsze miej je zatem przy sobie, w torbie lub w samochodzie. Nigdy nie wiesz, kiedy nadarzy się okazja na jej wykorzystanie.

Czytaj dalej Ulotki i broszury

Polityka central związkowych w Polsce

Problem rekonstrukcji zatrudnienia i kompetencji pracowników pojawi się (już się pojawia) z całą ostrością w związku z restrukturyzacją przedsiębiorstw i branż. Naturalnie, tylko dobre koncepcje i podejście systemowe pozwalają stanąć na wysokości zadania i sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją również federacje i związki pracowników. Można spodziewać się, że powyższe okoliczności wymuszą konsolidację, lepszą organizację i większą aktywność środowisk pracodawców.

Czytaj dalej Polityka central związkowych w Polsce