Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?
przeglądanie Kategoria

Biznes i ekonomia

Płace od współczesnych pracodawców

Współczesny pracodawca ma skłonność do płacenia tylko za "kupowane" kompetencje i za efekty pracy. Nie bardzo chce płacić za wysiłek, tym bardziej, że trudno go zmierzyć. Punkt widzenia pracowników jest tu inny - wysiłek jęst dla nich…

RESTRUKTURYZACJA KREDYTÓW CZ. II

Sanki podjęły postępowania ugodowe, których celem było doprowadzenie do ugody między dłużnikiem (kredytobiorcą) a wszystkimi wierzycielami, w tym z bankiem. Banki wszczynały bankowe postępowania ugodowe, gdy działania podejmowane przez…

Cechy potencjału ludzkiego

Odpowiedni pomiar i opis innych cech potencjału ludzkiego, takich jak: potencjał intelektualny, możliwości zapamiętywania, spostrzegawczość, chociaż niekiedy bardzo trudny, ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania skutecznej kontroli.

Regulowanie cyklu życia produktu

Fazy Cykle życia poszczególnych produktów mogą się różnić czasem krótkie trwania kolejnych faz. Istnieją produkty, które mogą mieć i długie wydłużoną w czasie fazę III przy wyrównanym czasie trwania pozostałych faz. Wiele jest takich…

Notatka z poradami

Notatki prasowe zawierające porady są bardzo popularną formą zdobywania rozgłosu. Redaktor, gospodarz programu radiowego lub prezenter wiadomości w telewizji może bez problemów wyciąć porady z tak przygotowanej notatki (za zgodą jej…

Public relations cz. III

Nieudane oświadczenie prasowe jest warte tyle, co jego brak. Po prostu nie zostanie w żaden sposób wykorzystane. Jeśli oświadczenie będzie zaledwie reklamą świadczonych przez Ciebie usług, zyskasz tylko jedno - zaproszenie do wykupienia…

AKCJE I OBLIGACJE

Akcja reprezentuje określoną część kapitału spółki akcyjnej i stanowi tytuł własności tej części kapitału właścicielskiego. Natomiast obligacja jest długiem emitenta wobec jej posiadacza, dla którego jest dowodem udzielenia emitentowi…

Funkcja wychowawcza ubezpieczeń

Analizując ten aspekt ubezpieczeń gospodarczych należy cofnąć się do samego historycznego początku tego zjawiska. U podstaw, które charakteryzują wszelkie ubezpieczenia leży zasada, którą można w skrócie określić: „jeden za wszystkich,…