Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Bankomaty – dalszy opis

Karta „PKO Ekspres” jest ważna dwa lata od jej wydania termin ważności podany jest na wierzchniej stronie karty. Korzystanie z bankomatów po upływie tego terminu wymaga wydania nowej karty. Jest ona własnością PKO BP i musi być zwrócona po upływie terminu ważności karty oraz na żądanie banku. Usiłowanie podjęcia pieniędzy po upływie terminu jej ważności spowoduje zatrzymanie karty w automacie. Bankomat może zatrzymać kartę także w przypadku trzykrotnego niepoprawnego podania numeru PIN. W przypadku zatrzymania karty użytkownik powinien zgłosić ten fakt w najbliższym oddziale PKO BP, który jest zobowiązany do wyjaśnienia okoliczności zatrzymania karty i poinformowania go o dalszym toku postępowania. Podobnie utratę karty jej użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić bankowi.

Wysokość wypłat bankomatów jest ograniczona. W umowie ustala się limit wypłat oraz okres (cykl), w którym obowiązuje ten limit, np. tydzień. Wypłatę do wysokości zgodnej z przyznanym limitem można podejmować w danym cyklu jednorazowo lub częściami. Każdorazowa wypłata pomniejsza możliwą do wypłaty kwotę w danym cyklu. Limit nie wykorzystany w danym cyklu nie powiększa limitu w cyklach następnych. Właściciel konta ponosi odpowiedzialność za wypłaty realizowane przy pomocy jego karty. Bank odpowiada za wypłaty dokonane przez bankomat, przy wykorzystaniu zastrzeżonych przez klienta kart, po upływie dwóch dni od dnia zgłoszenia ich zastrzeżenia lub utraty.

Wypłaty dokonane przez bankomat są rejestrowane automatycznie, a zapis stanowi podstawę do obciążenia rachunku oszczędnościowo-roz- liczeniowego właściciela karty. Za używanie karty bank pobiera roczną opłatę w wysokości określonej w taryfie prowizji i opłat bankowych. Użytkownik karty powinien starannie przechowywać kartę, aby zapobiec jej zniszczeniu. Między innymi karty nie można przechowywać w pobliżu przedmiotów wytwarzających pola magnetycze, takich jak magnesy, transformatory, telewizory itp. W początkowym okresie występowały kłopoty wskutek wadliwego posługiwania się kartą, ale w miarę nabywania wprawy przez klientów bankomaty zyskują ich uznanie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.