Published: 117 articles

Aplikacja mobilna PRv

Aplikacja PRv na urządzenia mobilne w systemie Android wykorzystująca technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR – Augmented Reality) została stworzona w ramach projektu “Przygotujmy się RAZEM!”

Zachęcamy do ściągnięcia jej z tej strony.

Oprócz aplikacji trzeba ściągnąć i wydrukować lub wyświetlić na ekranie monitora marker/znacznik, dzięki któremu aplikacja będzie działać, gdy skierujemy na niego kamerkę urządzenia mobilnego.

Read More →

Naukowcy ostrzegają: La Niña będzie pojawiać się coraz częściej.

Globalne ocieplenie jest przyczyną coraz częstszego występowania ekstremalnego zjawiska – La Niña. Międzynarodowy zespół badaczy obawia się, że w najbliższym czasie odnotujemy dwukrotnie większe susze na południowym zachodzie USA, bardziej dotkliwe powodzie w zachodnich regionach Pacyfiku oraz silniejsze huragany atlantyckie. Do 2099 roku odnotujemy aż osiem tego typu zjawisk.

Read More →

Oblicz, ile wody zaleje twój dom

Niech na matematyce uczniowie policzą objętość zalanego domu i straty swojej rodziny, a na języku polskim przeprowadzą wywiad z powodzianinem o najzabawniejszym wydarzeniu, jakiego doświadczył podczas kataklizmu – tak w 2010 proponował MEN.

Read More →

Jak zachować się w czasie huraganu

W pierwszej kolejności :

- ostrzeżenie mieszkańców miasta, kierowników zakładów pracy przed zbliżającym się niebezpieczeństwem,

- osiągnięcie pełnej gotowości do działania służb i sił ratowniczych.

W drugiej kolejności:

- podjęcia działań zmierzających do przywrócenia stanu z przed zdarzeniem.

Read More →

Wyniki konsultacji społecznych i badań dot. Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Konsultacje społeczne Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP), które przeprowadzono w całym kraju, na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wskazały, że Polacy są zainteresowani współtworzeniem polityki powodziowej. W trakcie półrocznego procesu uzgadniania Planów z mieszkańcami i specjalistami spłynęło ponad 1200 ankiet. Przy okazji konsultacji przeprowadzono badania społeczne dotyczące planów i postrzegania ryzyka powodziowego.


Podczas konsultacji i badań, respondenci zgodnie uznali realizację i eksploatację technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej za najskuteczniejszą formę działań ograniczających ryzyko powodziowe. Oznacza to, że badani oczekują działań technicznych, które dają widoczne skutki. Część badanych zaznaczyło równocześnie brak specjalistycznej wiedzy potrzebnej do szczegółowej oceny znaczenia poszczególnych informacji zawartych w konsultowanych dokumentach. Ponad połowa badanych wskazała jednocześnie potrzebę i chęć poszerzenia wiedzy w tym zakresie.
Read More →