Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Piony HRM a rozwój zawodowy

Rozwój zawodowy jest zbiorem procesów, które charakteryzują się ciągłością i powtarzalnością. Nie może być realizowany sporadycznie, "akcyjnie". Dlatego też w większym przedsiębiorstwie musi istnieć - i zwykle jest - jakaś struktura…

Opracowywanie opisów pracy

UMEWAP-87 jest metodą przeciętnie złożoną i pracochłonną na tle innych tego typu metod stosowanych w krajach gospodarki rynkowej. Były, i są nadal, stosowane metody mniej i bardziej skomplikowane i pracochłonne44. Niemniej okazało się, że…

Procedura kontroli

Działalność kontrolna obejmuje różnorodne czynności, które mogą się składać na mniej lub bardziej sformalizowaną procedurę postępowania. Procedura ta jest bardziej sformalizowana w przypadku kontroli przez sprzężenie zwrotne. Prowadzenie…

Ocena wyboru rynku docelowego

Decyzja o wyborze rynku docelowego jest następstwem wyodrębnienia kilku kluczowych segmentów rynku i przypisania odpowiednich ocen (na podstawie osobistego osądu) oraz wag. Ich proporcje powinny być zbieżne z celami marketingowymi i…