Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Czym są kasy mieszkaniowe

Od 1996 r. działają kasy mieszkaniowe, które są finansowo wyodrębnioną działalnością banków. Pierwsze kasy mieszkaniowe powstały w PKO BP. Ich działalność polega na gromadzeniu wkładów oszczędnościowych osób fizycznych z przeznaczeniem na…

Różne rodzaje franchisingu

Czasami wyróżniany jest również franchising dystrybucyjny oprócz handlowego. Można powiedzieć jedynie, że jest on pewną odmianą franchisingu handlowego ograniczoną do przekazania prawa do sprzedaży towarów przez franchisodawcę. W wypadku…

Na czym polega rola ubezpieczenia

W definicji prof. A. Banasińskiego określono ubezpieczenie jako: multiregulator procesów rozwoju gospodarki narodowej zakłócanych przez zdarzenia losowe - klęski żywiołowe i nieszczęśliwe wypadki. Koszt tej regulacji rozkłada się…

Piony HRM a rozwój zawodowy

Rozwój zawodowy jest zbiorem procesów, które charakteryzują się ciągłością i powtarzalnością. Nie może być realizowany sporadycznie, "akcyjnie". Dlatego też w większym przedsiębiorstwie musi istnieć - i zwykle jest - jakaś struktura…

Opracowywanie opisów pracy

UMEWAP-87 jest metodą przeciętnie złożoną i pracochłonną na tle innych tego typu metod stosowanych w krajach gospodarki rynkowej. Były, i są nadal, stosowane metody mniej i bardziej skomplikowane i pracochłonne44. Niemniej okazało się, że…