Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Korzyści to nie to samo, co cechy

Prezenterzy często skupiają się na przedstawieniu cech jakiegoś produktu czy usługi. Nie muszą one jednak wcale słuchaczy interesować. Wyobraźmy sobie, że chcemy kupić samochód. Sprzedawca zaczyna nam opowiadać, jakie wyposażenie audio ma…

Plasowanie produktu

Wybór segmentu rynku stwarza możliwości uplasowania oferty Istota (produktu) przedsiębiorstwa na rynku. Plasowanie produktu jest plasowania związane z ukształtowaniem przez przedsiębiorstwo pozycji na rynku, jaką chce ono nadać swojemu…

Statystyka ubezpieczeniowa

Wykresy zaliczamy do metod graficznej prezentacji danych statystycznych. Zbiorowości lub zjawiska statystyczne są opisywane w tablicach za pomocą liczb, natomiast wykresy zastępują albo uwypuklają informacje liczbowe za pomocą obrazu…

Ogólne strategie konkurencyjne

We współczesnej gospodarce dominującą formą rynku jest rynek oligopolistyczny. Taka forma rynku oznacza, że konkurenci są powiązani strategicznie każdy z każdym. Oznacza to także, że to, jaka strategia działania jest najlepsza dla jednego…

PRAGMATYKA POSTĘPOWANIA

Wciąż dominującą praktyką jest ocena pracownika przez przełożonego - tak ciągła niesformalizowana, jak i okresowa, sformalizowana. Ten "model tradycyjny" - o ile jest stosowany - ulega jednak pewnej ewolucji w kierunku bardziej…