Centralna Baza Danych Geologicznych

Centralna Baza Danych Geologicznych –- największy w Polsce zbiór cyfrowych danych geologicznych. Są tu między innymi szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalnych dokumentacjach geologicznych i różnego typu badaniach geofizycznych. Większość danych zgromadzonych w CBDG jest udostępniana bezpłatnie przez zamieszczone na witrynie CBDG wyspecjalizowane aplikacje, w tym dla danych przestrzennych przeglądarkę geograficzną (GIS).

3 grudnia odbędzie się debata – “Ile wiemy o powodziach? Wiedza dla bezpieczeństwa”

W dniu 3 grudnia 2015 r. w Studiu ATM przy Wale Miedzeszyńskim 384 w Warszawie odbędzie się konferencja pn. “MĄDRY POLAK PRZED WODĄ, czyli Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”, w ramach której odbędzie się również debata – “ILE WIEMY O POWODZIACH? Wiedza dla bezpieczeństwa”. Konferencja poświęcona roli i znaczeniu informacji o zagrożeniach.

Read More →

Książka “Jak sobie radzić z powodzią” Materiały dla Nauczycieli

Kilka dni temu Pani Małgorzata Siudak przysłała do naszej Redakcji książkę “Jak sobie radzić z powodzią”, której jest współautorką. Była to reakcja na zamieszczony wcześniej artykuł o zadaniach matematycznych, które mają na celu edukację powodziową młodzieży. Ksiażka, której Wydawcą jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest darmowa, jest dodrukowywana i przekazywana nauczycielom, to jest już V wydanie. Można ją ściągnąć z naszej strony poniżej.

Read More →

Unijna Dyrektywa Powodziowa

Trwa procedura legislacyjna projektów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy: Odry, Wisły i Pregoły. Te strategiczne dokumenty na poziomie centralnym, obejmują wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym i stanowią ostatni etap wdrażania I cyklu planistycznego, wynikającego z unijnej Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne.

Read More →