Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

AKCJE I OBLIGACJE

Akcja reprezentuje określoną część kapitału spółki akcyjnej i stanowi tytuł własności tej części kapitału właścicielskiego. Natomiast obligacja jest długiem emitenta wobec jej posiadacza, dla którego jest dowodem udzielenia emitentowi pożyczki.

Obligacja jest uniezależniona od ryzyka gospodarczego ponoszonego przez przedsiębiorstwo-emitenta, bo posiada uprawnienia do stałego oprocentowania. Akcja jest natomiast od tego ryzyka uzależniona, a wysokość przypadającej jej posiadaczowi dywidendy zależy od rozmiarów i podziału wygospodarowanego zysku. Właściciel akcji odpowiada do wysokości jej wartości za straty i zobowiązania danej spółki akcyjnej.

Akcja nie posiada więc gwarancji oprocentowania, a przypadająca dywidenda (część zysku) przynosi jej posiadaczowi zmienne oprocentowanie kapitału. Z drugiej jednak strony obligacje w procesie inflacji ulegają deprecjacji, podczas gdy wartość akcji zależy od wartości i przyrostu wartości aktywów rzeczowych danej spółki akcyjnej. Stąd akcja zabezpiecza jej właściciela przed skutkami inflacji. Obligacja natomiast gwarantuje coroczne oprocentowanie kapitału. Ponadto akcja, stanowiąc tytuł własności określonej części kapitału właścicielskiego spółki akcyjnej, nadaje jej posiadaczowi prawo głosu na walnym zebraniu akcjonariuszy.

Obligacja zawiera w treści dokumentu zobowiązanie emitenta do wypłacenia w określonym terminie nominalnej kwoty obligacji oraz odsetek na warunkach podawanych zazwyczaj w ogólnych zasadach subskrypcji. Informują one o wielkości emisji, wysokości oprocentowania i terminach płatności odsetek, a także o miejscu płatności i innych szczegółowych warunkach. Obligacje mogą być wykupywane jednorazowo lub ratalnie. Wykup jednorazowy występuje najczęściej w wypadku obligacji krótko- i średnioterminowych, natomiast spłaty ratalne stosuje się przy obligacjach długoterminowych. Sposób spłaty, czyli amortyzacja długu, może przewidywać raty o zmiennej lub stałej wysokości, a niekiedy termin wykupu obligacji może być losowany. Wybór metody spłaty i oprocentowania nie jest obojętny dla kosztu obsługi długu przez emitenta, przynosząc z drugiej strony zróżnicowane korzyści posiadaczowi obligacji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.