Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Akceptacja nowego produktu przez konsumentów

Końcowym etapem procesu akceptacji nowego produktu jest jego rzeczywista akceptacja (w sytuacji pozytywnych opinii) lub odrzucenie (w sytuacji, gdy nie spełnia on oczekiwań konsumenta).

Akceptacja nowego produktu przez konsumentów, odbywająca nowości się etapami, ma istotny wpływ na kształtowanie skutecznych a źródła działań przez producentów i sprzedawców. Konsumenci, znaj- informacji dujący się na różnych etapach procesu akceptacji nowości, oczekują odmiennych informacji oraz innego sposobu informowania. Najbardziej efektywnym sposobem informowania tych, którzy są na etapach uświadomienia oraz zainteresowania nowością, jest wykorzystywanie środków masowego przekazu. Kampanie wprowadzania nowych produktów na rynek wymagają bowiem na ogół zmasowanego oddziaływania reklamy, aby uświadomić fakt istnienia produktu tak szybko i w takim zakresie, jak jest to tylko możliwe. Na etapie oceny nowości konsumenci poszukują informacji i zasięgają opinii głównie za pośrednictwem osobowych źródeł informacji, tzn. od znajomych, przyjaciół, rodziny itp. Etap próby wymaga z kolei poważnego zaangażowania sprzedawców w wyjaśnianie wszelkich wątpliwości konsumentów oraz promowanie nowego produktu.

Na każdym z wyodrębnionych etapów procesu akceptacji nowego produktu zyskują lub tracą na znaczeniu różne źródła informaq’i. Występujące zależności przedstawia rysunek 4.5.

Ze względu na to, że ludzie znajdują się zazwyczaj na różnych etapach procesu akceptacji nowości, co z kolei wymaga dostarczenia odmiennych informacji za pośrednictwem innych źródeł, sprawą istotną jest określenie, na jakim etapie znajduje się dana grupa konsumentów. Następuje to w rezultacie badań wykorzystujących różne wskaźniki przedstawia je tablica 4.1.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.