A tak było w Trześni i Furmanach 26 i 27 września26 i 27 września odbyły się spotkania, na których rozmawialiśmy z ekspertami o Skutkach powodzi w naszej Gminie.
Spotkania były bardzo owocne.

Tak było w Trześni:

trzesn

W Furmanach:

furmany