3 grudnia odbędzie się debata – “Ile wiemy o powodziach? Wiedza dla bezpieczeństwa”f060607fb27a8aa98f45b30101175df7

W dniu 3 grudnia 2015 r. w Studiu ATM przy Wale Miedzeszyńskim 384 w Warszawie odbędzie się konferencja pn. “MĄDRY POLAK PRZED WODĄ, czyli Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”, w ramach której odbędzie się również debata – “ILE WIEMY O POWODZIACH? Wiedza dla bezpieczeństwa”. Konferencja poświęcona roli i znaczeniu informacji o zagrożeniach.

Debata skierowana jest do przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej i instytucji działających w obszarze realizacji projektu ISOK oraz wykorzystujących Mapy Zagrożenia Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego.

Do udziału w konferencji oraz debacie zapraszamy reprezentów/przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, Rządu RP, Sejmu i Senatu, Starostw Powiatowych i Urzędów Miast; Urzędów Marszałkowskich Województw i Urzędów Wojewódzkich. Wśród naszych gości będą również przedstawiciele Biur Planowania Przestrzennego, Biur Planowania Regionalnego, Miejskie Pracownie Urbanistyczne; Komendy Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Policji oraz Lasów Państwowych, Urzędy Morskie oraz Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych; Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. Gościć także będziemy przedstawicieli nauki czołowych polskich uczelni i instytutów naukowych oraz przedstawicieli mediów oraz instytucji finansujących projekt i przedstawicieli konsorcjantów realizujących projekt ISOK -  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGIK), Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (IŁ-PIB), Rządowe Centrym Bezpieczeństwa (RCB) oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) będący liderem tego projektu.

 

Program Konferencji:

 

grudnia

14:00 – 14:30     Briefing prasowy / Rejestracja gości

14:30 – 15:00     Wystąpienie otwierające

15:00 – 15:10     Gość specjalny

15:20 – 16:20     Debata: “Ile wiemy o powodziach? Wiedza dla bezpieczeństwa”.

16:20 – 16:50     Gość specjalny

16:50 – 17:30     Lunch

17:30 – 18:30     Networking

Rejestracja:

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz.
Zarejestruj się już dziś.

Kontakt:

Kontakt ws. organizacji Konferencji

Renata Turowicz – Project Manager
e-mail: renata.turowicz@creativeharder.pl
tel.: 604 405 302

Joanna Marzec - Kierownik Zespołu Promocji ISOK
e-mail: joanna.marzec@kzgw.gov.pl
tel.: 669 986 502

 

Kontakt dla prasy, akredytacje dziennikarskie

Kamil Wnuk - Rzecznik Prasowy KZGW
e-mail: rzecznik@kzgw.gov.pl
tel. +48 22 37 20 211 

 

 

Źródło: www.isok.gov.pl